Hankkeet

Laatu- ja kehittämishanke, Kansalaisopisto kotouttaa (2023-2024)

OPH:n rahoittaman hankkeen tavoitteena on selkiyttää Jyränkölän sekä muiden maahanmuuttajien ohjausta tekevien tahojen roolia Heinolassa.  Lisäksi hankkeessa luodaan vapaaehtoisuuteen perustuva ”Kielikamu”-toimintamalli kotoutumisen edistämiseksi.

Lisätietoja:

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [ät] jyrankola.fi

Lähellä.fi

Koordinoimme ja markkinoimme valtakunnallista Lähellä.fi -palvelua Päijät-Hämeessä osatoteuttajana Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hallinnoimassa RRP Yhdyspintatoimintamallit -hankkeessa. Tavoitteena on innostaa yhdistyksiä ja muita toimijoita liittymään Lähellä.fi -palveluun, joka tullaan hankkeen myötä lisäämään valtakunnalliselle palvelutarjottimelle. 

Hankeaika 1.7.2023-31.12.2024. 

Lisätietoja:

Koordinaattori Sari Innanen
044 512 7899
sari.innanen [ät] jyrankola.fi

eu-lippulogo-665x400-suomi.png

JOTPA -koulutushanke (2022-2024)

Hankkeessa tarjotaan koulutusta kulttuuri- ja tapahtuma-alan freelancereille sekä kansalaisopistossa toimiville tuntiopettajille. Tavoitteena on lisätä aloilla toimivien osaamista ja pärjäämistä. Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (lyhyemmin JOTPA), joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Lisätietoja:

Mikko Kallio
044 797 2403
mikko.kallio [ät] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke, Osaamiset esiin (2022-2023)

OPH:n rahoittaman Lake-hankkeen tavoitteena on lisätä noppakursseja (osaamismerkki tai opintopistemahdollisuus) Heinolan kansalaisopistoon sekä luoda asiakasystävällinen palvelupolku osaamisperusteisuuteen.

Lisätietoja:

Laura Paronen
044 797 2479
laura.paronen [ät] jyrankola.fi

Paikka auki 2023-2024

STEA:n vuosina 2023-2024 rahoittamalla avustuksella on palkattu kansalaisopistoon oppisopimuksella osatyökykyinen henkilö DigiHelppariksi. Hänen toimenkuvaansa kuuluvat mm. erilaiset digi- ja IT-tehtävät.

Lisätietoja:

Sirkka Suomi
Rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Tukirinki 2-hanke 2023 ja Tukirinki-hanke 2020-2022

Jyränkölän työllistämispalvelujen Tukirinki-hanke on Hämeen TE-toimiston, Heinolan, Hartolan, ja Sysmän yhteinen työllistämishanke. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyränkölän Setlementti.

Hankkeen tarkoituksena on tukea heinolalaisten, hartolalaisten ja sysmäläisten osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten työllistymistä. TE-toimistosta ohjautuville asiakkaille rakennetaan hänelle soveltuva työllistymisen polku avoimille työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. Tarvittaessa polku voi johtaa myös muiden palvelujen piiriin. Työllistymisen tueksi asiakas osallistuu työkokeilu- ja/tai palkkatukityöjaksoille. Jakson aikana asiakas voi osallistua työnhaun koulutukseen, tarvittavien korttikoulutusten suorittamiseen tai hänen osaamisensa tehdään näkyväksi erilaisten osaamistodistusten avulla.

Tukirinki-hanke tekee tiivistä yhteistyötä kuntien työllisyydenhoidon sekä TE-palvelujen kanssa. Hankkeen työntekijöiden toimisto on Heinolassa, Savotan tiloissa, Kirkkokatu 8.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Jouni Kantonen 044 797 2466

Projektiohjaaja
Kirsi Salminen 050 514 6708

Projektiohjaaja
Sirpa Hallman 050 324 8328

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi [ät] jyrankola.fi

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta on Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämä ja Opetus – ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto. Hanketta toteuttaa Jyränkölän Mediapaja.

Hankkeen turvin Mediapaja valmentaa luovista aloista ja/tai tietotekniikasta kiinnostuneita nuoria työttömiä työelämää varten. Valmennus tarkoittaa nuoren yksilöllistä ohjaamista ja tukemista tärkeänä osana työryhmää. Toiminnan ytimessä ovat aidot työtehtävät ja vastuuttaminen sekä yksilöllisen jatkopolun rakentaminen ja mallintaminen. Hanke on käynnistynyt 1.4.2013.

Lisätietoja:

Mikko Kallio
Koulutussuunnittelija
044 797 2403
mikko.kallio [ät] jyrankola.fi


Päättyneet hankkeet

Heinolan digipalveluiden kehittäminen -hanke (REACT-EU:n ESR-toimenpiteet)

Hankkeen tavoitteena on kehittää Heinolan digipalveluita kokoamalla alueen digiohjausta tarjoavat tahot verkostoksi ja luoda alueellinen digipalveluiden ohjausmalli. Hankkeessa koulutetaan digitukea antavia tahoja, sekä parannetaan digitukea tarvitsevien asiakkaiden palvelupolkuja. Hankkeen toteutusaika oli 1.2.-30.9.2023. 

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Laura Paronen
044 797 2479
laura.paronen [ät] jyrankola.fi

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.pngEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Paikka auki

STEA:n vuosina 2022-2023 rahoittamalla avustuksella palkattiin kansalaisopistoon oppisopimuksella osatyökykyinen henkilö yhteisöohjaajaksi. Hänen toimenkuvaansa kuuluivat mm. erilaiset asiakaspalvelun tehtävät.

Lisätietoja:

Sirkka Suomi
Rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille -koulutusta toteutettiin Opetushallituksen opintoseteliavustuksen kautta. Koulutus oli suunnattu alle 30-vuotiaille työttömille maahanmuuttajille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason sekä alle 30-vuotiaille kantasuomalaisille. Opiskelua oli 20 - 30 tuntia viikossa.

Maahanmuuttajien opiskeluun kuului erityisesti suomen kieli ja kulttuuri sekä suomalainen yhteiskunta. Yhteisiä opintoja atk, valokuvaus, videokuvaus, editointi, erilaiset produktiot ja PopUpit, opintoretket ja vierailut. Koulutus, työelämä ja työnhaku.
Mahdollisuus pieniin työkokeiluihin Jyränkölän eri toimipisteissä.

Lisätietoja:

Pia Valkjärvi
044 797 2445
pia.valkjarvi [ät] jyrankola.fi

Minä elän! -etsivän vanhustyön hanke (2020-2022)

Jyränkölän vapaaehtoistoiminnan alaisuudessa toiminutta Etsivän vanhustyön -hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.
Hankkeen tavoitteena oli etsiä ja löytää haasteellisessa elämäntilanteessa olevia, palveluiden ulkopuolelle jääneitä yli 60-vuotiaita heinolalaisia ikäihmisiä ja ohjata heitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden piiriin. Etsivää työtä tehtiin yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Heinolan kaupunki ja Heinolan seurakunta.

Lisätietoja:

Vapaaehtoistyön johtaja Teija Naakka, p. 050 405 5960
teija.naakka [ät] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke, Kestävästi kansalaisopistossa (2021)

OPH:n rahoittaman Lake-hankkeen teemana oli kestävä kehitys. Hankkeen aikana koulutusosastossa käytiin läpi kestävän kehityksen itsearviointiprosessi ja haettiin kestävän kehityksen sertifikaattia. HeiMo-neuvoston toiminta vakiinnutettiin, ja se sitoutettiin vahvasti mukaan kestävän kehityksen arviointiprosessiin.

Lisätietoja:

Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Osaava III

Heinolan kansalaisopiston hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama henkilöstön täydennyskoulutushanke vuosille 2020 ja 2021. Toteutettiin yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston kanssa. Hankkeen teemoina olivat osaamisperusteisuus ja osaamismerkit sekä kansalaisopiston henkilöstön digitaidot.

Lisätietoja:

 

Sirkka Suomi
050 306 7985

sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Osaava II

Heinolan kansalaisopiston hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama henkilöstön täydennyskoulutushanke vuosille 2019 ja 2020. Toteutettiin yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Hankkeen läpileikkaavana teemana oli tulevaisuuden kansalaisopisto ja siinä tarvittava osaaminen, kuten monipuolinen digiosaaminen sekä osallistava ohjaus.

 

Lisätietoja:

 

Sirkka Suomi
050 306 7985

sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Muuttokummi-hanke

Hankkeen tarkoituksena oli senioreiden Heinolaan muuton helpottaminen, vetovoimaisuuden parantaminen ja palvelupakettien kehittäminen. Hanketta rahoitti Päijänne Leader / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen toiminta-aika oli 1.6.2020-31.5.2022.

Lisätietoja: leader_logo.jpgEU_lippu_ja_tunnuslause.jpg

Jussi Varjo 044 797 2468
jussi.varjo [ät] jyrankola.fi

Kiihdytyskaista hoiva-alalle

Heinolan kansalaisopiston ja Jyränkölän Setlementin hoiva-palveluiden yhteishanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yhteistyökumppanina toimi Koulutuskeskus Salpaus. Hanke käynnistyi elokuussa 2020 ja päättyi huhtikuussa 2022.

Hankkeen tavoitteena oli eri syistä johtuen vaikeassa työllistymisasemassa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen heidän perus-, työelämä- ja yhteiskuntataitojaan valmentamalla ja vahvistamalla. Hanke vastasi osaltaan hoiva-alan työvoimapulaan tarjoamalla asiakkailleen tutustumismahdollisuuden hoiva-alan työtehtäviin ja työpaikkoihin heidän henkilökohtaiset tarpeet ja päämäärät huomioiden. Asiakkaiden hankkeen aikana tai aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi hankkeessa luotiin osaamismerkistö. Suorittamiensa hoiva-alan ja muiden työelämätaitojen osaamismerkkien avulla hankkeen asiakas pystyi hyväksyttävällä tavalla todentamaan osaamisensa sekä työelämään että oppilaitoksiin hakeutuessaan. 

Lisätietoja:

Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Heinola i tiden

Heinola i tiden -hanke kuului Svenska kulturfondenin vuosina 2018-2021 toteutettuun valtakunnalliseen Hallå-ohjelmaan. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ruotsin kielen ja suomenruotsalaisen kulttuurin näkyvyyttä Heinolassa. Pyrkimyksenä oli myös muokata asenneilmastoa kieltä ja kulttuuria suosivammaksi.  

Lisätietoja:
Juhani Korhonen
050 306 7987
juhani.korhonen [ät] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke, HeiMo-malli (2019-2020 --> 2021)

OPH:n myöntämällä avustuksella kehitettiin ns. HeiMo-mallia eli kansalaisopistossa annettavaa ohjausta ja asiakaspalvelua. Lisäksi perustettiin kuntalaisista koostuva HeiMo-neuvosto ja lisättiin näin asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia opiston toiminnassa. Hanke päättyi toukokuussa 2021. 
HeiMo-neuvosto toimii myös hankkeen päätyttyä. Oletko kiinnostunut neuvoston toiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä! 

Lisätietoja:

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [ät] jyrankola.fi

Työtaito

Vuonna 2018 alkaneessa, kolmivuotisessa Työtaito-hankkeessa painopisteenä oli maahanmuuttajien työllistäminen. Lisäksi kehitettiin maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja sekä vahvistettiin heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminnan myötä vaikutettiin konkreettisesti työnantajien asenteisiin ja kehitettiin uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Hankkeen rahoittajana toimi STEA.

Lisätietoja:
Rehtori Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Digi- ja perustaitohanke

Opetushallituksen rahoittama digi- ja perustaitohanke toteutettiin vuosina 2019-2020. Hankkeessa luotiin ns. ”koko kansan HelpDesk” -toimintamalli: koulutettiin vapaaehtoisia avainhenkilöitä digivälittäjiksi ja vietiin matalan kynnyksen digineuvontaa ihmisille, jotka tarvitsevat tukea esim. tietokoneen, puhelimen tms. peruskäyttöön liittyvissä ongelmissa.

Hanke oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. PIAAC -tutkimus kertoo, että jopa 600 000 aikuisella suomalaisella on puutteita näissä perustaidoissa. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Lisätietoja:

Laura Paronen
044 797 2446
laura.paronen [ät] jyrankola.fi

Paikka auki II

STEA:n vuosina 2018-2019 rahoittamalla Paikka Auki II -tuella on palkattu Mediapajalle alle 30 -vuotias, vaikeassa työllisyystilanteessa oleva henkilö mielenterveystyön vertaisohjaajaksi.

Lisätietoja:
Mikko Kallio
Koulutussuunnittelija
044 797 2403
mikko.kallio [ät] jyrankola.fi

RoHeVa 2017-2019

Rohkeasti - Helposti - Vahvasti

Kun tavoitteenasi on kouluttautuminen tai työ

Jyränkölän työllistämispalvelujen RoHeVa-projekti on Hämeen te-toimiston ja Heinolan kaupungin rahoittama työllistämishanke vuosille 2017-2019. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyränkölän Setlementti.

Hankkeen tarkoituksena on tukea heinolalaisten pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja nuorten työllistymistä. Te-toimistosta ohjautuvat asiakkaat saavat henkilökohtaista työhönvalmennusta sekä työnetsijän palveluja. Tavoitteena on rakentaa asiakkaalle soveltuva työllistymisen polku avoimille työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. Tarvittaessa polku voi rakentua myös muiden palvelujen piiriin. Työllistymisen tueksi asiakas osallistuu työkokeilu- ja/tai palkkatukityöjaksoille. Työhönvalmennukseen sisältyy työnhaun koulutus, cv:n teko sekä mahdollisuus korttikoulutusten suorittamiseen esim. hygieniapassi.

RoHeVa-projekti tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan kaupungin työllisyydenhoidon sekä TE-palvelujen kanssa. Hankkeen työntekijöiden toimisto on Heinolassa Wanhalla Lehtitalolla, Lampikatu 8, 2. kerros.

Lisätietoja:

Jouni Kantonen 044 797 2466
jouni.kantonen [ät] jyrankola.fi

Uraani -yrittäjyysvalmennus 2014-2017

Uraani -yrittäjyysvalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittämiseen. Toiminnassa valmentautujat kehittävät omia tuotteitaan ja palvelujaan suoraan asiakkaiden kanssa, yhdessä valmennustiimin kanssa.

Tavoitteena Uraanivalmennuksessa on yrittäjyysosaamisen lisäksi verkostoitua sekä sellaisiin toimijoihin, jotka jakavat samat intressit (mahdolliset kumppanit) että ennen kaikkea asiakkaisiin. Näin jokainen tiimiläinen luo omaa kuvaansa siitä, mitä mahdollinen yrittäjyys juuri hänen kohdallaan olisi, ja minkälaiset olisivat edellytykset elannon hankkimiseen yrittäjänä tai osa-aika yrittäjänä.

Metodina on tiimivalmennus, jonka ohella jokainen valmentautuja toteuttaa myös omaa suunnitelmaansa. Ensisijaisesti valmennus on kohdennettu 20-30-vuotiaille, mutta tiimeihin mahtuu myös vanhempiakin. Valmennus on vuosina 2014-2016 maksutonta, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa. Valmennukseen voi osallistua myös TE—toimiston työkokeiluna. Valmennus on avoin myös Heinolan ulkopuolelta tulevilla.

Valmennuksessa on mahdollista suorittaa starttirahaan vaadittava yritysvalmennus. Tuemme rahallisesti hyviä, osana valmennusta toteutettavia, Pop Up-tuotekokeiluita. Tule tekemään Pop Up ja opi samalla yrittäjyydestä.

Uraani - Dreams, Skills & Culture
Toteuttaja: Jyränkölän Setlementti ry
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys ry

Lisätietoja:
Sirkka Suomi

sirkka.suomi [at] jyrankola.fi, 050 306 7985

Laatu- ja kehittämishanke 2016-2017

UUSI STRATEGIA 2016-2020 JA ESITYSTAPA: Uudistaa Heinolan kansalaisopiston strategia 2016-2020 sekä tuottaa uudenlainen visuaalinen esitystapa strategialle.

PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN - ennakoivat kokeilut ja mallintamiset A. Media-Pappa­pedagogiikka: mallintaa usean sukupolven kohtaamiseen perustavaa pedagogiikkaa (Heinolan kansalaisopisto Ja Jyränkölän Media paja). Tavoitteena nostaa kokemusten ja opitun myötä esille sukupolvien kohtaamiseen perustuvan pedagogiikan ydinasioita. B. Pelipedagogiikka: pelin tekemisen ryhmä. Ryhmässä erilaiset oppijat (opiston henkilöstö ja Mediapajan nuoret) käyvät läpi koodauksen perusteet ja luovat yhdessä ohjeistuksen sille, miten peli rakennetaan.Lisätietoja:
Sirkka Suomi
rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Päijät-Osaaja

Päijät-Osaaja on Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimii yhteensä 13 kunnan alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa.

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Hankkeessa vahvistetaan opetustoimen henkilöstön osaamista, haetaan uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitetään yhteistyötä oppilaitosten välillä.

Viimeisen hankevuoden - 2016-2017 - aikana kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön sekä tuotetaan opistojen  tulevaisuusvisio 2017-2023

Hankekauden 2015-2016 teemat ovat digitaalinen osaaminen sekä  osaamisen markkinointi ja sisäinen yrittäjyys. Vuoden 2016 aikana myös kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön.

Kaudella 2014-2015 keskitytään edelleenkin  tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen oppilaitoksissa. Viidennen vaiheen muut teemat ovat muutos, muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta sekä hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja pedapajojen kuvaukset esim. palvelumuotoilukonseptia hyödyntäen.

Kauden 2013-2014 keskeisinä teemoina ovat tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksissa, työhyvinvoinnin syventäminen sekä tulevaisuuden opisto -ajatuksen kehittäminen ja käytäntöön tuominen.

Kaudella 2012-2013 painopistealueina ovat kehityskeskustelukäytänteiden monipuolistaminen, pedagogiset työpajat (pedapajat) sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media.

Kaudella 2011-2012 kehittämisen painopistealueet ovat sisäisen arviointiprosessin yhteinen ja oppilaitoskohtainen kehittäminen, työhyvinvointi sekä johtaminen, erityisesti itsensä ja pienryhmän johtamisen näkökulmista.

Ensimmäisen hankekauden 2010-2011 pääpaino on henkilöstön koulutustarpeiden selvittämisessä, osaamista laajentavan koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä kolmen oppilaitoksen yhteisen suunnittelu- ja kehittämisosaamisen yhdistämisessä käytännön yhteistyökaluksi.

Päijät-Osaaja myös Facebookissa haulla: Päijät Osaaja

Hankkeen blogi

Lisätietoja:

Juhani Korhonen
050 306 7987
juhani.korhonen [at] jyrankola.fi

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [at] jyrankola.fi

PlaaniNews

PlaaniNews-hankkeen aikana tuotettiin heinolalaisten yhdistysten, yhteisöjen ja yksittäisten kansalaisten omaa tiedotuskanava, PlaaniNews.fi. Hankkeen rahoittajana toimi Päijänne-Leade ry ja Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. Hankeaika oli 1.10.2015-31.3.2017.

Hankkeessa innostettiin ja aktivoitiin paikallisia yhdistyksiä, seuroja, kouluja ja muita yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia tuottamaan nettisivuille julkaistavaa aineistoa. Tavoitteena oli luoda aidosti kiinnostava ja vuorovaikutteinen sivusto, jonne paikalliset ja mahdollisesti myös ulkopaikkakuntalaiset palaavat kerta toisensa jälkeen.  

Mukana oleville toimijoille tarjottiin hankkeen aikana erilaisia kirjoittamiseen ja viestintään liittyviä koulutuksia ja aktivointitilaisuuksia.

PlaaniNews:iin pääset tutustumaan osoitteessa http://plaaninews.fi/.


Lisätietoja:
Jussi Varjo
044 797 2468
jussi.varjo [at] jyrankola.fi

VirtaaTyöstä 2014 - 2016

VirtaaTyöstä – projektissa voit etsiä väyliä pysyville työmarkkinoille tutustumalla työkokeilun ja palkkatuen sekä muiden tuettujen työjaksojen kautta setlementtimme ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamiin työpaikkoihin. Työkokeilu- palkkatukipaikkoja on avoinna koko ajan vaihtelevasti. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Lisäksi tarjoamme oppilaitoksien opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimisjaksoille ja koululaisille TET- jaksoille. Tarjoamme myös pienimuotoista koulutusta ja tukea työpolkujen rakentamiseen työssäoloaikana sekä järjestämme tutustumisretkiä lähiseudun työllistämiskohteisiin. Työjaksoilla sinulla on mahdollisuus tutustua mm. keittiö-, puhtaanapito-, kiinteistö-, hoiva-,asiakaspalvelu- ja luovan media-alan tehtäviin. Työpaikoista saat tietoa ottamalla suoraan yhteyttä projektityöntekijöihimme tai Hämeen TE – toimistoon (Heinolan toimipiste). Yritysyhteistyö. Onko yrityksesi kiinnostunut sosiaalisesta työllistämisestä? Ota rohkeasti yhteyttä. VirtaaTyöstä -projektia rahoittaa TE-palvelut, Heinolan kaupunki ja Jyränkölän Setlementti.

Lisätietoja:
Kirsti Pohjaväre
050 324 8328
kirsti.pohjavare [at] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke 2015 - 2016

PALVELUMUOTOILU KANSALAISOPISTOSSA
Laatu- ja kehittämishankkeen tavoitteena on tuoda palvelumuotoilu kansalaisopiston kehittämisen työkaluksi sekä tehostaa ja parantaa palvelujen laatua ja kohdentumista mm. asiakaprofiloinnin avulla. Kehittämisen kohteina ovat kansalaisopiston palvelukokonaisuuksista musiikin opetus sekä Mediapajan toiminta.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke 2014 - 2015

IMPROVISAATIO –TYÖMENETELMÄNÄ KANSALAISOPISTOSSA
Hankkeessa tavoitteena on testata, kehittää ja saada kokemuksia improvisaatio –työmenetelmän hyödyntämistä osana kansalaisopiston opetusta sekä kehittää ohjausmenetelmiä improvisaation kautta.


KUVATAIDEKOULUN STRATEGINEN JA SISÄLLÖLLINEN KEHITTÄMINEN
1.Heinolan kuvataidekoulun laatujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto
2.Heinolan kuvataidekoulun opetussuunnitelman päivittäminen
3.Uusien toimintamuotojen kehittäminen kuvataidekouluun

Lisätietoja:
Tiina Heiskanen
apulaisrehtori
044 797 2402
tiina.heiskanen [at] jyrankola.fi

Takuulla!

Takuulla! on Hämeen Ely –keskuksen rahoittama ESR –hanke, jota hallinnoi ja koordinoi Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen setlementtiliiton kanssa ja kartoitukseen osallistuvat kaikki Suomen paikallissetlementit.
 
Takuulla –hankkeessa kootaan tietoa setlementtiverkostosta nuorisotakuun toteuttajana. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää kokonaiskuvaa siitä, mitä nuorisotyöttömyyden hyväksi tehdään setlementtikentällä. Ratkaisuja haetaan mm. seuraaviin kysymyksiin:
•Millaisia ovat toimivimmat koulutukselliset ratkaisut esim. kansanopistoissa tai kansalaisopistoissa?
•Millaisia erilaisia nuorten työllistämismalleja setlementeissä on käytössä?
•Miten parhaita käytäntöjä saataisiin levitettyä setlementtikentälle koko maan laajuisesti paikallissetlementtien ja niiden toimintaympäristöjen erilaisuudet huomioiden?

Projekti on toteutettu vuonna 2014.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Ytyä yhdistystyöhön

Projektissa kartoitetaan paikallisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten nykytilaa, resursseja ja kehitetään yhdistysten toimintaa. Projektin aikana yhdistysten välistä yhteistyötä pyritään kehittämään ja tietoisuutta muiden yhdistysten toiminnasta lisäämään. Projektin aikana tartutaan yhdistysten sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja pyritään kehittämään toimintamuotoja, joilla nuoria saataisiin entistä enemmän mukaan yhdistystoimintaan.
 
Projektin aikana yhdistyksille järjestetään yhteisiä tapahtumia, joissa yhdistystoimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään sekä tutustumaan toisiinsa. Tutustutaan muualla toimiviin alueellisiin yhdistysten väliseen yhteistyöhön Yhdistyksille järjestetään kehittämispäiviä, joissa yhdessä pohditaan yhdistysten tulevaisuutta, viestintää, uusia toimintamalleja ja kehitellään aivan uusia ideoita, joilla yhdistystyötä saadaan uuteen nousuun.
 
Yhteisökoordinaattorit voivat auttaa yhdistyksiä esimerkiksi uusien toimintamuotojen käynnistämisessä, yhdistyksen kotisivujen luomisessa, tapahtumien järjestämisessä tai erilaisten avustushakemusten täyttämisessä. Yhdistykset voivat ottaa yhteyttä ja pyytää neuvoja, apua, tukea melkein mihin tahansa, mihin yhdistys tuntee tarvitsevansa apua suunnittelun tai käytännön järjestämisen tasolla.

Projekti on päättynyt 31.3.2015.
 
Lisätietoja:
Jussi Varjo
Yhteisökoordinaattori
044 797 2468
jussi.varjo [at] jyrankola.fi

Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Aistien -hanke on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Heinolan kansalaisopisto on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hanke toteutetaan 1.9.2011-31.12.2014 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR tuella. Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia tiloja oppimis- ja elämysympäristöiksi erilaisille kohderyhmille. Heinolan kansalaisopisto kehittää menetelmää elämyksellisenä oppimisympäristönä esimerkiksi kielten ja historian opetuksessa. Tilan elämykset syntyvät eri aistien kautta, kuten seinälle heijastettavilla maisemakuvilla tai videoilla, tuoksuilla, mauilla ja äänimaailmalla.

Hankkeesta löytyy lisätietoa:
www.laurea.fi/aistien
http://aistien.blogspot.fi

Hankkeen tuloksena syntyneestä Aistien -menetelmästä voit lukea lisää www.aistienmenetelma.net. Sivustolta löytyy ohjeista ja esimerkkejä:
- Aistien -menetelmän tavoitteista ja soveltamismahdollisuuksista
- Tilan teknisestä toteutuksesta: millaisia välineitä toteutukseen tarvitaan.

Projekti on päättynyt 31.12.2014.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi