savi maalausliikunta
 

HEINOLAN KANSALAISOPISTO
Siltakatu 11
18100 Heinola
044 797 2400
kansalaisopisto [ät] jyrankola.fi

Ilmoittautuminen syksyn 2019 kursseille alkaa netissä 1.8.2019! 
  
Asiakaspalvelumme on suljettu kesän ajan. Avaamme HeiMossa, Kaivokatu 14, maanantaina 26.8. klo 14.
         
Heinolan kansalaisopisto somessa


HEINOLAN KANSALAISOPISTO on vuonna 1933 perustettu, Jyränkölän Setlementti ry:n omistama ja hallinnoima oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja laaja-alaisia harrastusmahdollisuuksia. Opetukseen osallistuu vuosittain noin 2 600 opiskelijaa. Opetusohjelmassa on vuosittain noin 600 erilaista kurssia ja opetusta järjestetään n. 12 000 oppituntia. Heinolan kansalaisopistoon ovat kaikki tervetulleita opiskelemaan kotipaikkakunnasta tai opiskelutaustasta riippumatta.

Opiskelijalle

     

OHJEITA OPISKELIJALLE:

Ilmoittautumista varten tarvitaan seuraavat tiedot:

- kurssin numero / nimi

- osallistujan nimi ja henkilötunnus laskutusta varten.

- yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja s-postiosoite)

- alle 18-vuotiaan ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan puhelinnumero, henkilötunnus ja muut em. tiedot

- koulutustausta ja työllisyystilanne (Tilastokeskusta varten)

Kansalaisopiston henkilörekisteriseloste

Ryhmät alkavat vain, jos niihin on tarpeeksi tulijoita.

Siksi on tärkeää, että ilmoittaudut ajoissa!

JYRÄNKÖLÄPASSI 165 €

Oikeus osallistua kaikkiin JP -merkittyihin opintoryhmiin ilman muita maksuja. Muista ostaa Jyränköläpassi (9999002K) ennen kuin ilmoittaudut muille kursseille. Kurssimaksua ei voi muuttaa Jyränköläpassiksi takautuvasti laskutuksen jälkeen. Huomaa, että netin kautta ilmoittauduttaessa kurssimaksut nollaantuvat vasta laskutusvaiheessa. Älä varaa paikkoja turhaan, käyttämättömästä kurssipaikasta peritään ohjelmassa mainittu kurssimaksu.

Huom! Jyränköläpassilla kurssi-ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 31.1. Mahdolliset lisäilmoittautumiset tulee tehdä toimiston kautta.

Maksuvälineinä käyvät myös:

• SMARTUM kulttuuri- ja liikuntasetelit
• Tyky
• ePassi
• Luottokunnan virikesetelit
• Edenred-kortti
• Eazybreak

Työnantajan tarjoamilla etuuksilla maksettaessa maksu tulee suorittaa toimistoon viimeistään 31.1. mennessä. Laskuttamisen jälkeen kyseiset maksutavat eivät käy maksuvälineinä. Jos kurssi peruuntuu, emme palauta maksuja. Työnantajan tarjoamilla etuuksilla maksetun kurssin voit siirtää toiseen kurssiin.

TIEDOTTAMINEN

Kursseille ei lähetetä erillistä kutsua. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta.

Kurssimuutoksista ilmoitamme tekstiviestillä.


PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen on sitova. Lasku lähetetään antamaasi koti- tai laskutusosoitteeseen. Peruuta ilmoittautumisesi ajoissa toimistoon - opintomaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Peruuttamattomasta kurssista laskutetaan siitä ohjelmassa mainittu hinta - koskee myös Jyränköläpassilla ilmoittautuvia.

Kolme peräkkäistä poissaoloa ilmoittamatta johtaa opiskelupaikan menettämiseen varasijoilla oleville.

Ensimmäisestä maksumuistutuksesta perimme 5 €, toisesta 10 €. Kurssimaksujen perintä siirtyy perintätoimistolle toisen maksumuistutuksen jälkeen. Voittamattoman esteen sattuessa voidaan maksu palauttaa. Silloin siitä vähennetään 10 € toimistomaksu. Opisto ei palauta rahoja kurssin jo alettua.

Opistolla on oikeus peruuttaa kurssi, jos opiskelijamäärä jää kurssin alkaessa alle minimin. Maksettu kurssimaksu palautetaan tai se hyvitetään jonkin toisen kurssin hinnassa. (Ei koske Jyränköläpassilla ilmoittautuneita).

Opistolla on oikeus tehdä muutoksia opetusohjelmassa ilmoitettuihin kurssitietoihin. Mikäli kurssin ajankohta tai paikka opiston toimesta oleellisesti muuttuu, voimme palauttaa osan kurssimaksua.

Emme vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali-tai muiden tilavuorojen peruuntumisista.

Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitamme mahdollisuuksien mukaan tekstiviesteillä.

Yhden opetuskerran peruuntuminen ei oikeuta kurssimaksun alennukseen.

VAPAUTUKSET TAI ALENNUKSET

Opetushallituksen myöntämä opintoseteliavustus kohdennetaan seuraavasti:

 1. Työttömien 50 euron alennus. Työvoimatoimiston todistus työttömyydestä tai toistaiseksi jatkuvasta lomautuksesta on esitettävä toimistossa viimeistään 31.1. alennuksen saamiseksi.

 2. Eläkeläisten 20 euron alennus. Alennus myönnetään TOISESTA yli 60 euroa maksavasta kurssista. Huom! Ei koske Jyränköläpassia. Ilmoittautuminen toimistossa tai puhelimitse 31.1. mennessä.

 3. Maahanmuuttajien opintoseteliavustukset on huomioitu suomen kielen kurssihinnoissa.

  Huom! Avustusta on jaossa rajoitettu määrä.

  Vapautusta tai alennusta opintomaksuista voi hakea apulaisrehtorilta. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään selvitys tuloista ja menoista.

VAKUUTUKSET

Opiskelijoita ei ole vakuutettu oppilaitoksen puolesta. Opisto ei vastaa opiston tiloissa säilytettävistä opiskelijoiden keskeneräisistä tai valmiista töistä eikä työvälineistä.

TODISTUKSET

Osallistumistodistus edellyttää osallistumista ¾ oppitunneista. Tutkintotodistukset ovat ao. tutkintovaatimusten mukaisia. Aikaisempien vuosien kurssitodistuksista perimme 10 €.

MaksusetelitKuvataidekoulu

HEINOLAN KUVATAIDEKOULU antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa.

 • Tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kehittää tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa.
 • Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ongelmakeskeistä sekä vuorovaikutteista
 • Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, aistitiedon ja intuition merkitys
 • Ohjaa opiskelijaa ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään.
Kuvataidekoulun tuotoksia

Opintojen rakenne koostuu seuraavista moduuleista:
(Yleisen oppimäärän kokonaislaajuus 500 oppituntia)

Perusopinnot (7 - 12 -vuotiaille)
Syventävät opinnot eli työpajaopinnot (12 - 16 -vuotiaille)
Varhaisiän opinnot (7 -vuotiaille)

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vaadittavat tunnit.

Opettajina toimivat: kuvataiteilija Susanna Judin, muotoilija Piritta Peltola ja tuntiopettaja Manja Piela.

Ilmoittautuminen
Kuvataidekouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua netissä, toimistossa tai puhelimitse 044 797 2400.

HUOMIO! Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan koko vuodeksi kerrallaan. Syksy- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen. Mikäli oppilas ei jatka kevätlukukaudella, tulee siitä ilmoittaa opiston toimistoon marraskuun loppuun mennessä.

Kuvataidekoulun tuotoksia

Lukukausimaksut
Varhaisiän opinnot/esiopetus 91 €
Perusopinnot 102 €
Syventävät opinnot 118 €
Lukukausimaksu sisältää materiaalimaksun.

Opintoneuvonta:
Tiina Heiskanen
044 797 2402
tiina.heiskanen [ät] jyrankola.fi

 


Tilauskoulutus

Onko työpaikallanne tai ryhmässänne tarvetta räätälöidylle koulutukselle?
Onko työpaikallanne tarve tukea ja kehittää ryhmätoimintaa ja kommunikointia?
Ovatko sosiaalinen media ja tietotekniikka hyötykäytössä?
Kaipaatteko täydennystä kielitaitoon?
Tukisiko yhteinen liikuntaryhmä jaksamista ja hyvinvointia?
Kaipaatteko korttikoulutuksia tai -päivityksiä?

Olli

HEINOLAN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ monipuolista ja edullista tilauskoulutusta yrityksille ja julkishallinnolle. Tarjoamme tilauskoulutusta eri oppiaineissa ja eri aloille. Kysy lisää! Räätälöimme koulutuksen tarpeisiinne.

Koulutus voi olla esimerkiksi:

 • Toimiva ryhmä -koulutus
 • SoMe –taidot
 • Ota tablet työkäyttöön
 • Affärsvenska – Liiketoiminnan ruotsia
 • Business English – Liiketoiminnan englantia
 • Pilates-kehonhallintamenetelmä

Tutustu tarjontaan ja kysy lisää!
Sirkka Suomi, 050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

 

Kotoutumis- ja maahanmuuttajatyö

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus (Hämeen ELY-keskus)
Vuodesta 2017 saakka työvoimapoliittisena koulutuksena tarjottava kotoutumiskoulutus (MOD 1-4) toteutetaan joustavasti ns. ”hybridimallilla”- ryhmässä on opiskelijoita useasta modulista samanaikaisesti.

Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutus – ohjaaminen monikulttuurisessa ympäristössä- koulutus (OPH)
Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutusta on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2018 alusta mukaan on otettu myös kantasuomalaisia nuoria työttömiä oppimaan yhdessä toimimista monikulttuurisessa ympäristössä.

UMAKO- lukutaitokoulutus osana kansalaisopiston valtionosuusopetusta (OPH)
Vuoden 2018 alusta kansalaisopistojen sivistystehtävään osoitettu kotoutumiskoulutuksen muoto. Kohderyhmiä ovat esim. kotivanhemmat, seniorit, oppimisvaikeuksia omaavat tai ne nuoret maahanmuuttajat, joiden elämäntilanteeseen kokopäiväopiskelu ei sovellu.

Turvapaikanhakijoiden suomen kielen ja kulttuurin opetus
Ostopalveluna tuotettu opetus Valolinnan vastaanottokeskuksessa Heinolassa.

HeiMo-maahanmuuttajapalvelut
Heinolan kaupungin sosiaalitoimi ja Jyränkölä tekevät tiivistä ja konkreettista yhteistyötä kaikkien maahanmuuttajien neuvonnassa ja palveluihin ohjaamisessa. Heinolan kaupungin maahanmuuttotyö pitää viikoittain avovastaanottoa HeiMossa. Avovastaanotolla mm. selvitetään yhdessä kotiin tulleen postin sisältöä ja avustetaan erilaisten lomakkeiden täyttämisessä.

Työtaito -hanke (STEA)
Vuonna 2018 alkaneessa, kolmivuotisessa Työtaito-hankkeessa painopisteenä  on maahanmuuttajien työllistäminen. Lisäksi  kehitetään maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja sekä  vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminnan myötä vaikutetaan konkreettisesti työnantajien asenteisiin ja kehitetään uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välille. 


Lisätietoja:
Maahanmuuttajatyön koordinaattori Birgitta Ylilehto
birgitta.ylilehto[at]jyrankola.fi, puh. 044 797 2405.

Kotoutumiskoulutuksen henkilörekisteriseloste

Kielitutkintojen henkilörekisteriseloste


Palaute


Palautetta voi lähettää kansalaisopiston rehtorille osoitteeseen
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi
tai puhelimitse 050 306 7985.

Opiston henkilöstö


rehtori Sirkka Suomi, 050 306 7985
apulaisrehtori, kuvataide ja käsityöt Tiina Heiskanen, 044 797 2402
markkinointi- ja opistosihteeri Jussi Varjo, 044 797 2468
liikunnan vastuuhenkilö Sari Mutanen, 044 797 2406
musiikin vastuuopettaja Paavo Hako, 044 797 2401
kielten vastuuopettaja Juhani Korhonen, 050 306 7987
ATK-opettaja, digivälittäjä-hanke Laura Paronen, 044 797 2446
Mediapajan vastuuohjaaja Mikko Kallio, 044 797 2403
Moi-hanke, Raili Nevala, 044 797 2408
Työtaito-hanke, Anne Lindström, 050 514 6708
Työtaito-hanke, Amanj Amirnia, 044 797 2420

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..