savi maalausliikunta
 

HEINOLAN KANSALAISOPISTO
Siltakatu 11
18100 Heinola
044 797 2400
kansalaisopisto [ät] jyrankola.fi

Toimiston aukioloajat
 
Ma-to 12-15
Pe suljettu
      
Heinolan kansalaisopisto somessa


HEINOLAN KANSALAISOPISTO on vuonna 1933 perustettu, Jyränkölän Setlementti ry:n omistama ja hallinnoima oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista koulutusta ja laaja-alaisia harrastusmahdollisuuksia. Opetukseen osallistuu vuosittain noin 2 600 opiskelijaa. Opetusohjelmassa on vuosittain noin 600 erilaista kurssia ja opetusta järjestetään n. 12 000 oppituntia. Heinolan kansalaisopistoon ovat kaikki tervetulleita opiskelemaan kotipaikkakunnasta tai opiskelutaustasta riippumatta.

Opiskelijalle

ILMOITTAUTUMISET
Kansalaisopiston toimistossa, puhelimitse (044 797 2400) tai netissä.

Ryhmät alkavat vain, jos niihin on tarpeeksi tulijoita. Siksi on tärkeää, että ilmoittaudut ajoissa.

Kursseille ei lähetetä erillistä kutsua. Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurssi peruuntuu tai olet saanut opiskelupaikan varasijalta.

Vaalipaneeli

JYRÄNKÖLÄ-PASSI 140 €
Jyränkölä-Passin voit ostaa ilmoittautumisen yhteydessä, valitse se kurssikoodilla seuraavasti:
Syksy; 9999001S, Kevät; 9999002K (140 €)

Valitse sen jälkeen kurssit joille haluat ilmoittautua. Kurssimaksut nollataan laskutuksen yhteydessä.

 • Oikeus osallistua kaikkiin koko lukukauden kestäviin opintoryhmiin ilman muita maksuja. JP –merkistä tunnistat ne ryhmät, joihin voit ilmoittautua Jyränkölä-passilla maksamatta kurssimaksua.

Muista, että kurssille ilmoittautuminen on sitova. Peruuttamattomasta kurssista laskutetaan ohjelmassa mainittu hinta. Koskee myös Jyränkölä-passilla ilmoittautuvia!

PERUUTUKSET
Ilmoittautuminen kurssille on aina sitova. Opintomaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Jos et pääse osallistumaan kurssille, jolle olet ilmoittautunut, tee peruutusilmoitus ennen kurssin alkua toimistoon. Peruuttamattomasta kurssista laskutetaan siitä ohjelmassa mainittu hinta – koskee myös Jyränkölä-passilla ilmoittautuvia.

HUOM! Ensimmäisestä maksumuistutuksesta perimme 5 €, toisesta 10 €. Kurssimaksujen perintä siirtyy perintätoimistolle toisen maksumuistutuksen jälkeen. Voittamattoman esteen sattuessa voidaan maksu palauttaa. Silloin siitä vähennetään 10 € toimistomaksu. Kun kurssi on alkanut, opisto ei enää palauta kurssimaksuja. Opistolla on oikeus peruuttaa kurssi, jos sen opiskelijamäärä jää kurssin alkaessa alle minimin. Maksettu kurssimaksu palautetaan tai se hyvitetään jonkin toisen kurssin hinnasta.

LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT
Meillä voit maksaa myös seuraavilla työnantajan tarjoamilla maksuvälineillä:
Smartum kultturi- ja liikuntasetelit, Sportti-passi, Luottokunnan virikesetelit, Mind & Body-kortti, Tyky, Eazybreak

VAPAUTUKSET JA ALENNUKSET

Työttömien 20 €:n alennus. Työvoimatoimiston voimassaoleva asiakaskortti työttömyydestä (tai toistaiseksi jatkuvasta lomautuksesta) esitettävä viimeistään 28.9. alennuksen saadaksesi toimistossa.

Vapautusta tai alennusta opintomaksuista voi hakea apulaisrehtorilta. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitetään selvitys tuloista ja menoista.

MUUTA

 • Opiskelijoita ei ole vakuutettu oppilaitoksemme puolesta.
 • Osallistumistodistus kurssille edellyttää osallistumista ¾ oppitunneista. Tutkintotodistukset ovat ao. tutkintovaatimusten mukaisia. Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat saavat rehtorin antaman todistuksen opintojen hyväksilukemiseen. Aikaisempien vuosien kurssitodistuksista perimme 10€

 

Kansalaisopiston henkilörekisteriseloste

MaksusetelitKuvataidekoulu

HEINOLAN KUVATAIDEKOULU antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa.

 • Tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kehittää tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa.
 • Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ongelmakeskeistä sekä vuorovaikutteista
 • Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, aistitiedon ja intuition merkitys
 • Ohjaa opiskelijaa ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään.
Kuvataidekoulun tuotoksia

Opintojen rakenne koostuu seuraavista moduuleista:
(Yleisen oppimäärän kokonaislaajuus 500 oppituntia)

Perusopinnot (7 - 12 -vuotiaille)
Syventävät opinnot eli työpajaopinnot (12 - 16 -vuotiaille)
Varhaisiän opinnot (7 -vuotiaille)

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vaadittavat tunnit.

Opettajina toimivat: kuvataiteilija Susanna Judin, muotoilija Piritta Peltola ja tuntiopettaja Manja Piela.

Ilmoittautuminen
Kuvataidekouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua kansalaisopiston toimistossa tai internetissä tai puhelimitse 044 797 2400.

HUOMIO! Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan koko vuodeksi kerrallaan. Syksy- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen. Mikäli oppilas ei jatka kevätlukukaudella, tulee siitä ilmoittaa opiston toimistoon marraskuun loppuun mennessä.

Kuvataidekoulun tuotoksia

Lukukausimaksut
Varhaisiän opinnot/esiopetus 91 €
Perusopinnot 102 €
Syventävät opinnot 118 €
Lukukausimaksu sisältää materiaalimaksun.

Opintoneuvonta:
Tiina Heiskanen
044 797 2402
tiina.heiskanen [ät] jyrankola.fi

 


Tilauskoulutus

Onko työpaikallanne tai ryhmässänne tarvetta räätälöidylle koulutukselle?
Onko työpaikallanne tarve tukea ja kehittää ryhmätoimintaa ja kommunikointia?
Ovatko sosiaalinen media ja tietotekniikka hyötykäytössä?
Kaipaatteko täydennystä kielitaitoon?
Tukisiko yhteinen liikuntaryhmä jaksamista ja hyvinvointia?
Kaipaatteko korttikoulutuksia tai -päivityksiä?

Olli

HEINOLAN KANSALAISOPISTO JÄRJESTÄÄ monipuolista ja edullista tilauskoulutusta yrityksille ja julkishallinnolle. Tarjoamme tilauskoulutusta eri oppiaineissa ja eri aloille. Kysy lisää! Räätälöimme koulutuksen tarpeisiinne.

Koulutus voi olla esimerkiksi:

 • Toimiva ryhmä -koulutus
 • SoMe –taidot
 • Ota tablet työkäyttöön
 • Affärsvenska – Liiketoiminnan ruotsia
 • Business English – Liiketoiminnan englantia
 • Pilates-kehonhallintamenetelmä

Tutustu tarjontaan ja kysy lisää!
Sirkka Suomi, 050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

 

Kotoutumis- ja maahanmuuttajatyö

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus (Hämeen ELY-keskus)
Vuodesta 2017 saakka työvoimapoliittisena koulutuksena tarjottava kotoutumiskoulutus (MOD 1-4) toteutetaan joustavasti ns. ”hybridimallilla”- ryhmässä on opiskelijoita useasta modulista samanaikaisesti.

Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutus – ohjaaminen monikulttuurisessa ympäristössä- koulutus (OPH)
Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutusta on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2018 alusta mukaan on otettu myös kantasuomalaisia nuoria työttömiä oppimaan yhdessä toimimista monikulttuurisessa ympäristössä.

UMAKO- lukutaitokoulutus osana kansalaisopiston valtionosuusopetusta (OPH)
Vuoden 2018 alusta kansalaisopistojen sivistystehtävään osoitettu kotoutumiskoulutuksen muoto. Kohderyhmiä ovat esim. kotivanhemmat, seniorit, oppimisvaikeuksia omaavat tai ne nuoret maahanmuuttajat, joiden elämäntilanteeseen kokopäiväopiskelu ei sovellu.

Turvapaikanhakijoiden suomen kielen ja kulttuurin opetus
Ostopalveluna tuotettu opetus Valolinnan vastaanottokeskuksessa Heinolassa.

HeiMo-maahanmuuttajapalvelut
Heinolan kaupungin sosiaalitoimi ja Jyränkölä tekevät tiivistä ja konkreettista yhteistyötä kaikkien maahanmuuttajien neuvonnassa ja palveluihin ohjaamisessa. Heinolan kaupungin maahanmuuttotyö pitää viikoittain avovastaanottoa HeiMossa. Avovastaanotolla mm. selvitetään yhdessä kotiin tulleen postin sisältöä ja avustetaan erilaisten lomakkeiden täyttämisessä.

Työtaito -hanke (STEA)
Vuonna 2018 alkaneessa, kolmivuotisessa Työtaito-hankkeessa painopisteenä  on maahanmuuttajien työllistäminen. Lisäksi  kehitetään maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja sekä  vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminnan myötä vaikutetaan konkreettisesti työnantajien asenteisiin ja kehitetään uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välille. 


Lisätietoja:
Maahanmuuttajatyön koordinaattori Birgitta Ylilehto
birgitta.ylilehto[at]jyrankola.fi, puh. 044 797 2405.

Kotoutumiskoulutuksen henkilörekisteriseloste

Kielitutkintojen henkilörekisteriseloste


Palaute


Palautetta voi lähettää kansalaisopiston rehtorille osoitteeseen
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi
tai puhelimitse 050 306 7985.


Opiston   henkilöstö


Sirkka Suomi
Sirkka Suomi
kansalaisopiston rehtori
050 306 7985
Tiina Heiskanen
Tiina Heiskanen
käsityö, kuvataide
ja kuvataidekoulu
044 797 2402
Mikko Kallio
Mikko Kallio
mediapajan
vastuuohjaaja
044 797 2403
Sari Mutanen
Sari Mutanen
liikunta
044 797 2406
Anne Sorjanen
Paavo Hako
musiikki
044 797 2401

Juhani Korhonen
kielet
050 306 7987